[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Νομική Δήλωση

Νομική Δήλωση

Η Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") διατηρεί αυτό τον ιστότοπο ως μια υπηρεσία προς την κοινότητα χρηστών του Internet. Το περιεχόμενο (εικόνες και κείμενο) που τοποθετείται από την Hill's Pet Nutrition Limited ή τις εταιρίες του ομίλου και την Colgate-Palmolive Company προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, οι ετικέτες και τα σχέδια των συσκευασιών (εμπορικά σήματα) που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο ανήκουν στην Hill's Pet Nutrition Inc., τα μέλη του ομίλου εταιριών της ή τους δικαιοπαρόχους όπου αυτό αναφέρεται. Με την τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων στον ιστότοπο, η Hill’s δεν παρέχει την άδεια χρήσης ή αναπαραγωγής τους. Η σήμανση των εμπορικών σημάτων δείχνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εμπορικού σήματος της Hill’s μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καθεστώς και οι σημάνσεις των εμπορικών σημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Μπορείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενο του ιστότοπου στον υπολογιστή σας μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή και η τροποποίηση του περιεχομένου.

Η Hill’s καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει ακριβή και ενημερωμένη πληροφόρηση αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η Hill’s αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, προϋποθέσεις και όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, προϋποθέσεων και όρων που μπορεί να υπονοούνται και σχετίζονται με την ποιότητα, την καταλληλότητα, τον τίτλο, τη μη παραβίαση δικαιωμάτων, κλπ.

H Hill’s δε κάνει και οτιδήποτε αντίθετο, τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει την ευθύνη της Hill’s για θάνατο ή προσωπική βλάβη που είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς της, για απάτη ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν εξαιρείται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματα των χρηστών ως καταναλωτών δεν επηρεάζονται από τους όρους αυτούς.

Με βάση όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε καμία περίπτωση δεν είναι η Hill’s υπεύθυνη (για παραβίαση της σύμβασης, αμέλεια, ή οτιδήποτε άλλο) για τυχόν απώλεια κερδών, παραδειγματικές ή ειδικές ζημίες, απώλεια πωλήσεων, απώλεια εσόδων, απώλεια λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια ή σπατάλη του χρόνου της διοίκησης ή άλλου μέλους του προσωπικού για οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη ή ειδική ζημία, με όποιο τρόπο και αν ανακύπτει.

Η μέγιστη συνολική ευθύνη της Hill's απέναντί σας σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο ιστότοπο, είτε αυτή αφορά σε σύμβαση, αστικό αδίκημα, όπως είναι η αμέλεια, ή σε οτιδήποτε άλλο περιορίζεται στο ποσό των £250.

Η Hill’s δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη απορρέει από την αδυναμία σας να έχετε πρόσβαση σε έναν τόπο που συντηρείται από την Hill’s ή από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε τις πληροφορίες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Πατώντας σε ορισμένες συνδέσεις μέσα στο www.HillsPet.com και άλλους τόπους που ανήκουν και διαχειρίζονται από την Hill’s ή άλλα μέλη του ομίλου εταιριών της Hill’s θα μεταβείτε σε άλλους ιστότοπους για τους οποίους δε φέρει καμία ευθύνη η Hill’s ή άλλα μέλη του ομίλου εταιριών της Hill’s.

Η Hill’s συγκεντρώνει πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν μόνο όταν παρέχονται με τη θέλησή σας. Η Hill’s χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια.

Οποιαδήποτε μη προσωπική πληροφορία, επικοινωνία ή υλικό αποστέλλετε στο www.HillsPet.com και άλλους τόπους που ανήκουν και διαχειρίζονται από την Hill’s ή άλλα μέλη του ομίλου εταιριών της Hill’s ή στην Hill’s μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν μη εμπιστευτικές πληροφορίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αναπαράγουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία χωρίς περιορισμό και για οποιοδήποτε σκοπό. Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης στην αγορά προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλετε στο www.HillsPet.com και άλλους τόπους που ανήκουν και διαχειρίζονται από την Hill’s ή άλλα μέλη του ομίλου εταιριών της Hill’s πρέπει να είναι αληθείς, να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων και να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Hill’s διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα που αναφέρονται στο www.HillsPet.com και άλλους τόπους που ανήκουν και διαχειρίζονται από την Hill’s ή άλλα μέλη του ομίλου εταιριών της Hill’s και να αλλάξει αυτή τη νομική δήλωση οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Hill's φροντίζει να σέβεται την ιδιωτικότητα των on-line επισκεπτών της. Η πολιτική ιδιωτικότητας αναφέρεται αμέσως παρακάτω. Καθώς η τεχνολογία του Internet αλλάζει, η πολιτική αυτή μπορεί επίσης να μεταβάλλεται. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναφέρεται άμεσα σε αυτές τις σελίδες.

ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η Hill's ενδιαφέρεται για την ιδιωτικότητα των παιδιών. Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Internet από παιδιά προκαλεί ανησυχία για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η πρόθεση της Hill’s είναι να τηρεί τις Οδηγίες του Children’s Advertising Review Unit ("CARU") για τη Διαφήμιση στο Internet και τις on-line υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από ανήλικους. Η Hill’s υπενθυμίζει και παροτρύνει όλους τους γονείς να ελέγχουν και να παρακολουθούν την On-line δραστηριότητα των παιδιών τους. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών σας διασφαλίζοντας ότι δε θα στείλουν ποτέ e-mail ούτε θα υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο χωρίς την έγκρισή σας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ; ΠΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ;

Οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν έναν επισκέπτη συλλέγονται μόνο όταν τις δίνει ο επισκέπτης με τη θέλησή του. Συλλέγουμε στοιχεία ταυτοποίησης μόνο για να απαντήσουμε στις απαντήσεις των επισκεπτών μας σχετικά με την Εταιρία και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να αποστείλουμε έντυπο υλικό της Εταιρίας, π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, ή για να επικοινωνήσουμε με τους νικητές διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών. Δε χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την απάντηση στο αίτημα ή το μήνυμά σας. Δεν τη χρησιμοποιούμε εσωτερικά, και δεν τη δίνουμε σε κανέναν άλλο έξω από τον όμιλο εταιριών της Hill’s.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καταχωρούμε αυτόματα την IP διεύθυνσή σας (τη μοναδική διεύθυνση που ταυτοποιεί τον υπολογιστή σας στον Internet), η οποία αναγνωρίζεται αυτόματα από τον διακομιστή μας. Χρησιμοποιούμε τις IP διευθύνσεις για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα και να συλλέξουμε γενικά δημογραφικά στοιχεία για συνολική χρήση.

Μερικές φορές, ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει πληροφορίες για κληρώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες που προσφέρει η Hill’s μόνη της ή σε συνεργασία με άλλη επιχείρηση στο Internet και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση η Hill’s ή / και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που δίνετε για το σκοπό διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειες (για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν μαζί σας εάν είστε ο νικητής) και με την συγκατάθεσή σας, να σας προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες της Hill’s και των χορηγών του διαγωνισμού. Επιπλέον, μπορούμε να συλλέξουμε δημογραφικά και άλλα στοιχεία για λόγους έρευνας αγοράς, διαφήμισης και προώθησης.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να σταλούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί εάν κάποιος από τους διακομιστές μας είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός ΕΟΧ ή εάν κάποιος από τους παρόχους που χρησιμοποιούμε εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΟΧ. Επίσης, ανταλλάσουμε πληροφορίες με τις εταιρίες του ομίλου μας, οι οποίες βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Hill’s Pet Nutrition των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι χώρες αυτές μπορεί να μην έχουν ανάλογη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με αυτή του ΕΟΧ.

COOKIES

Όπως πολλές άλλες εταιρίες, η Hill's χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookie”, με την οποία οι διακομιστές μας τοποθετούν ειδικούς κωδικούς στον υπολογιστή ενός επισκέπτη. Η πληροφορία αυτή μας βοηθάει να προσδιορίσουμε το συνολικό αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπό σας σε μια διαρκή βάση και να προσδιορίσουμε τον τύπο προγραμμάτων πλοήγησης (π.χ. Netscape, Internet Explorer) και λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Windows, MacIntosh, κλπ.) που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας καθώς και την επίσκεψή σας στον τόπο μας. Σε καμία περίπτωση, δε χρησιμοποιεί η Hill’s αυτές τις πληροφορίες για να ταυτοποιήσουν επισκέπτες ή να διασταυρώσουν τις πληροφορίες με οποιοδήποτε είδος προσωπικής πληροφορίας που δίνεται στον τόπο μας.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ!
[ ↑ skip to content ↑ ]